SMITHS budík/ukazatel teploty vody 40-120 ° C

2,327.00