Ukazatel teploty vody VDO 40°C – 120°C v retro stylu

1,300.00